Anna Jaskólska - kandydatka na wójta

Od dawna pracuję na rzecz lokalnej społeczności naszej gminy. Jestem nauczycielką w Szkole Podstawowej w Przeczycach, gdzie od 30 lat uczę naszych młodych mieszkańców i z dumą patrzę jak wyrastają na wspaniałych ludzi. Jako prezes stowarzyszenia "Nad Czarną Przemszą" oraz członek zarządu Wspólnot Gruntowych Wsi Przeczyce przyczyniłam się do rozwoju Przeczyc zmieniając przestrzeń naszego sołectwa i wspierając żyjących tu ludzi. Pozyskałam wiele środków z funduszy zewnętrznych na zajęcia dla dzieci, szkolenia zawodowe dla dorosłych i organizację wydarzeń kulturalnych. Inicjując w tym roku "Śniadania na trawie" udowodniłam, że w naszej gminie może się dużo dziać - trzeba tylko chcieć rzeczywiście coś zrobić dla ludzi.

Kandydaci do Rady Gminy Mierzęcice

Krzysztof Kobiałka

Okręg nr 1 - Mierzęcice

Robert Małecki

Okręg nr 4 - Przeczyce

Izabela Dziurowicz

Okręg nr 7 - Toporowice

Zbigniew Nowak

Okręg nr 10 - Boguchwałowice

Bożena Jach

Okręg nr 13 - Mierzęcice Osiedle

Bartosz Jachimczak

Okręg nr 2 - Mierzęcice

Emilia Krzyżanowska

Okręg nr 5 - Przeczyce

Urszula Gądek

Okręg nr 8 - Nowa Wieś

Stanisław Nowak

Okręg nr 11 - Boguchwałowice

Jacek Malikowski

Okręg nr 14 - Mierzęcice Osiedle

Barbara Mucha

Okręg nr 3 - Przeczyce

Agata Cybuchowska

Okręg nr 6 - Toporowice

Zbigniew Feliszewski

Okręg nr 9 - Najdziszów / Nowa Wieś

Karina Dróżdż

Okręg nr 12 - Sadowie / Zawada

Teresa Banaś

Okręg nr 15 - Mierzęcice II

0
Października 2018

Idź na wybory samorządowe i wybierz pozytywną zmianę w Gminie Mierzęcice

Anna Jaskólska kandydat na Wójta Gminy Mierzęcice oraz Komitet Wyborczy Wyborców Anny Jaskólskiej – Skuteczni Dla Gminy oświadczają, że rozpowszechniana w ulotce wyborczej „Głos Gminy Mierzęcice” z października 2018 r. informacja o tym, że Gmina Mierzęcice podwoiła zadłużenie jest nieprawdziwa.