Emilia Krzyżanowska – Okręg nr 5 Przeczyce

Mam 63 lata, jestem mężatką, matką dwóch dorosłych synów i babcią dwojga wnucząt. Z wykształcenia jestem magistrem pedagogiki oraz podyplomowo ukończyłam zarządzanie w oświacie. Od 30 lat mieszkam w Przeczycach na ul. Polnej (Komorne) i tyle samo związana jestem zawodowo i społecznie z Gminą Mierzęcice.

Pracowałam jako nauczyciel w Szkole Podstawowej w Przeczycach a następnie na stanowisku nauczyciela do wychowania w rodzinie i pedagoga szkolnego – gminnego, równocześnie we wszystkich placówkach oświatowych na terenie Gminy tj. w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach. Na emeryturę nauczycielską odeszłam ze stanowiska pedagoga szkolnego w Szkole Podstawowej Nr2 w Mierzęcicach tuż po uzyskaniu uprawnień emerytalnych, aby solidarnie zwolnić miejsce pracy młodym, bezrobotnym nauczycielom.

Będąc na emeryturze jeszcze przez 4-lata społecznie pełniłam funkcję prezesa naszego Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Mierzęcicach. A do chwili obecnej pełnię też zaszczytną funkcję ławnika reprezentując w Sądzie Pracy w Zawierciu naszą Gminę.

Oprócz funkcji społecznej, już prywatnie, aktywnie uczestniczę we wszystkich zajęciach proponowanych przez Uniwersytety Trzeciego Wieku w Mierzęcicach i w Siewierzu. Hobbystycznie śpiewam w chórze i gram w brydża.
Mimo wielu zajęć dysponuję sporą ilością czasu wolnego, który chętnie wykorzystam z pożytkiem dla ogółu społeczności naszej gminy.

Jeśli, dzięki PAŃSTWA decyzji zostanę RADNĄ GMINY MIERZĘCICE zobowiązuję się pełnić ją godnie z myślą o dobru mieszkańców i zamierzam:

 • popierać decyzje polepszające funkcjonowanie mieszkańców i Urzędu Gminy;
  – zwłaszcza bezpieczeństwo na drogach, czyli odciążenie drogi DK 78 od tirów, budowę chodników, ścieżek rowerowych, wyznaczanie dodatkowych przejść dla pieszych, doświetlenie punktów niebezpiecznych, polepszanie nawierzchni dróg itp.;
  – aktualizacje planów zagospodarowania przestrzennego zgodnie z życzeniem mieszkańców tak , aby mogli się rozbudowywać, prowadzić własne firmy;
  – usprawnienie działań Urzędu Gminy przez konsultacje z mieszkańcami i wprowadzenie nowoczesnego systemu informowania np. za pomocą SMS-ów;
 • zabiegać o jak najbogatszą ofertę działań skierowanych do Seniorów naszej gminy, aby ludzie starsi nie byli pozostawieni sami, mogli rozwijać swoje zainteresowania i wpływać na poziom życia w naszym środowisku;
  – m.in. uaktywnienie działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku, kół gospodyń wiejskich, otwieranie klubów seniora, wspieranie działalności Stowarzyszeń Emerytów i Rencistów;
  -tworzenie systemu pomocy osobom starszym, likwidacja barier architektonicznych dla niepełnosprawnych
 • wspierać rozwiązywanie problemów nowo osiedlonych mieszkańców oraz reklamować naszą gminę jako wartą zamieszkania i budowania własnego domu;
 • wnioskować o rozszerzenie zakresu kanalizacji terenu gminy tak, aby sprawiedliwie objęto nią wszystkich zainteresowanych mieszkańców;
 • wsłuchiwać się w bieżące problemy i postulaty mieszkańców, dbać o ich rozwiązywanie i realizację.