Izabela Dziurowicz – Okręg nr 7 Toporowice

Posiadam wyższe wykształcenie ekonomiczne i pedagogiczne. Jestem bezpartyjna. Z Toporowicami jestem związana zawodowo od 2005 roku, gdy pełniłam funkcję dyrektora szkoły podstawowej, a od 2012 r. jako mieszkanka wsi.

Praca, którą wykonywałam pozwalała mi być blisko mieszkańców i poznawać ich problemy. Dlatego zdecydowałam się kandydować na radną Gminy Mierzęcice. Chcę wspierać mieszkańców w ich inicjatywach, pozyskiwać fundusze z Unii Europejskiej, kultywować tradycje lokalne związane z Kołem Gospodyń Wiejskim, wspierać lokalne imprezy sportowe oraz promować producentów lokalnych produktów, a tym samym przyczyniać się do rozwoju mojej wsi i całej gminy.

Chcę tego dokonać przy współpracy ze wszystkimi radnymi, mieszkańcami wsi Toporowice oraz wójtem Gminy Mierzęcice. Bardzo proszę o Państwa głos w nadchodzących wyborach.