Jacek Malikowski – Okręg nr 14 Mierzęcice Osiedle

Jestem doktorem socjologii, w zakresie socjologii samorządu terytorialnego. Praktykuję samorządność gminną od 1989 r., jako radny Gminy Mierzęcice (1990-1998 i od 2014). Inicjator powstania Sołectwa Mierzęcice-Osiedle, członek Rady SOłeckiej (1991-2010) oraz Przewodniczący Stowarzyszenia Mieszkańców Wojskowych Zasobów Mieszkaniowych w Mierzęcicach (1998-2006) i sołtys (2010-2014). Z Osiedlem Mierzęcice związałem się od 1964 r.

Emeryt, prowadzący działalność gospodarczą z bratem w Sosnowcu.

Osiedle Mierzęcice oknem na świat i wizytówką Gminy:

  • budowa ścieżki rowerowej: Mierzęcice-Osiedle – Łubne – Niwska – Przeczyce-Komorne – Boguchwałowice;
  • rozbudowa osiedlowego placu zabaw, tj. powiększenie i doposażenie;
  • rozwiązanie problemu zdewastowanego baraku sąsiadującego z Osiedlem.

Kontynuacja rewitalizacji powojskowych terenów sportowo-rekreacyjnych:

  • budowa flow parku dla street workoutu i kalisteniki;
  • modernizacja obiektu byłej hali sportowej z przeznaczeniem na świetlicę środowiskową.

Pozyskania inwestora zewnętrznego dla budowy marketu średniej powierzchni.