Karina Dróżdż – Okręg nr 12 Sadowie / Zawada

Mam 33 lata, z wykształcenia jestem dziennikarzem, moją pasją jest cukiernictwo artystyczne, na co dzień pracuję w szpitalu klinicznym jako statystyk medyczny.

Jestem rodowitą sadowianką, dlatego znam bolączki przeciętnego mieszkańca naszego sołectwa. Jak wszyscy pragnę w naszej małej ojczyźnie zmian na lepsze. Moim priorytetem jest dążenie do celu poprzez współpracę z mieszkańcami.

Do moich najważniejszych postulatów należą:

  • Poprawa stanu dróg i budowa chodników w całym sołectwie,
  • Uporządkowanie terenu wokół przystanku autobusowego przy ul. Krótkiej na Sadowiu 2, wyrównanie nawierzchni podjazdu autobusów, zasadzenie atrakcyjnej roślinności na niewykorzystanym tam fragmencie zieleni, oświetlenie placu zabaw i budowa przy nim altany,
  • Organizacja imprez tematycznych na terenie Sadowia 1, Sadowia 2 i Zawady. Każda z tych miejscowości zasługuje na solidną integrację swoich mieszkańców,
  • Zwiększenie częstotliwości wjazdów autobusów na Sadowie 2.

Pamiętajmy, że razem w naszej małej ojczyźnie możemy zrobić znacznie więcej!