Krzysztof Kobiałka – Okręg nr 1 Mierzęcice

Mam 51 lat. Jestem żonaty, mam dwóch synów. Posiadam wykształcenie wyższe. Szkołę średnią oraz studia ukończyłem w Krakowie. Po zakończeniu studiów swoje życie rodzinne i zawodowe związałem z Gminą Mierzęcice.

W roku 1991 podjąłem pracę nauczyciela historii w Szkole Podstawowej nr 2 w Mierzęcicach. Zawsze pociągała mnie praca na rzecz środowiska, w którym żyję. Dlatego w roku 1994 wystartowałem w wyborach samorządowych i uzyskałem mandat radnego Gminy Mierzęcice, a następnie zostałem wybrany do Zarządu Gminy. Ten czas pozwolił mi lepiej poznać problemy, a także sprawił, że byłem współuczestnikiem sukcesów Gminy (telefonizacja). Rozwijało się także moje życie zawodowe. Ukończyłem studia podyplomowe, m.in. z zakresu zarządzania oświatą. W roku 1996 zostałem Dyrektorem Gminnego Zespołu Oświaty, a następnie po ogólnopolskiej reformie systemu oświaty w 1999 roku, powołany zostałem na Dyrektora Gimnazjum w Mierzęcicach. W roku 2006 zostałem wybrany na stanowisko Wójta Gminy Mierzęcice. Po zakończeniu kadencji, podjąłem pracę, jako konsultant w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach, następnie wygrałem konkurs na stanowisko zastępcy Dyrektora ds. Administracyjno-Ekonomicznych w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Katowicach, a następnie na Dyrektora tejże placówki.

Moje zainteresowania to sport, a także ciekawa książka i film. Lubię też aktywny wypoczynek, który pozwala utrzymać mi dobrą kondycję fizyczną.  Moją cechą charakterystyczną jest zaufanie do drugiego człowieka.

Zadania, które stawiam przed sobą jako radnym Rady Gminy Mierzęcice:

  • Dążenie do ściągnięcia nowych inwestorów na tereny inwestycyjne znajdujące się na terenie Mierzęcic,
  • Poprawa stanu dróg na terenie Mierzęcic, we współpracy ze Starostwem Powiatowym, oraz kontynuacja budowy drogi łączącej Sadowie z Mierzęcicami,
  • Poprawa bezpieczeństwa na DK 78, zainstalowanie świateł, remont drogi oraz zmniejszenie natężenia ruchu, w ścisłej współpracy z GDDKiA,
  • Budowa chodników przy drogach o dużym natężeniu ruchu (m. in. ul. Targowa, ul. Głowackiego), współfinansowanie tych przedsięwzięć ze Starostwem Powiatowym,
  • Budowa, zaniechanego, miasteczka ruchu drogowego na terenie przy Szkole Podstawowe nr 1 w Mierzęcicach, oraz poprawa bezpieczeństwa na terenie szkoły poprzez usprawnienie ruchu samochodów,
  • Wspieranie organizacji społecznych działających na terenie Mierzęcic (m. in. OSP, KGW),

Przedstawione, wybrane, zadania na kadencję 2018-2023, które zamierzam zrealizować, są realne i możliwe do wykonania. Z pewnością pomocne w realizacji będzie moje doświadczenie w pracy administracyjnej i samorządowej oraz determinacja w dążeniu do celu.