Stanisław Nowak – Okręg nr 11 Boguchwałowice

Jestem mieszkańcem Boguchwałowic od urodzenia. Mam 52 lata, jestem żonaty, mam dwóch żonatych synów i dwie wnuczki.

Przez kilkanaście lat prowadziłem działalność gospodarczą. Na chwilę obecną jestem rencistą, a poza tym pełnię funkcję prezesa w Spółce dla zagospodarowania Wspólnoty Leśno-Gruntowej wsi Boguchwałowice, a także funkcję przewodniczącego zarządu w Związku Komunalnym Gmin – Oczyszczalnia Ścieków Ożarowice. W mojej pracy zawodowej, społecznej spotykałem się z wieloma sprawami. Kieruję się uczciwością, nie unikam również podejmowania tematów „trudnych” i pozornie nieistotnych.

Moja dotychczasowa działalność społeczna

Byłem radnym Rady Gminy Mierzęcice przez dwie kadencje w latach 2006 – 2014.
Od 2009 roku do nadal pełnię funkcję prezesa w Stowarzyszeniu na Rzecz Wspierania Rozwoju I Promocji wsi Boguchwałowice.

Na podstawie doświadczeń z dotychczasowej mojej działalności mam przekonanie, że w kadencji 2018 – 2023 metodą dialogu i dobrej współpracy z drugim radnym naszego sołectwa, organem wykonawczym (wójt) jak również całej rady, można osiągnąć wymierne dla naszego sołectwa i gminy cele, które wynikają z poniższego programu wyborczego KWW Anny Jaskólskiej – Skuteczni Dla Gminy:

  1. Utrzymanie dalszego funkcjonowania Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Boguchwałowicach, wykonanie termomodernizacji budynku, wykonanie boiska wielofunkcyjnego, rozbudowa placu zabaw.
  2. Wykonanie chodnika przy DK78 na odcinku od ul. 21-Stycznia w Przeczycach do ul. Niepodległości w Boguchwałowicach.
  3. Wykonanie remontu ulicy Biwakowej.
  4. Przegląd oświetlenia ulicznego w sołectwie w celu jego uzupełnienia i naprawy.
  5. Analiza przy szerokim udziale właścicieli gruntów w naszym sołectwie istniejącego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i podjęcie działań w celu jego zmian.
  6. Podjęcie działań zmierzających do przywrócenia w okresie letnim ruchu motorowodnego nad Zalewem Przeczycko–Siewierskim.
  7. Podjęcie działań zmierzających do utworzenie Klubu Seniora w Sołectwie Boguchwałowice w ramach działalności statutowej Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju i Promocji wsi Boguchwałowice.

Pozdrawiam i liczę na Wasz głos.