Teresa Banaś – Okręg nr 15 Mierzęcice II

Mam 52 lata, mieszkam w sołectwie Mierzęcice II– Łubne, posiadam wykształcenie wyższe pedagogiczne, jako nauczycielka przepracowałam wiele lat w placówkach na terenie naszej gminy, a od 17 lat jestem dyrektorem szkoły.

Moje główne cechy:

 • UCZCIWOŚĆ
 • TROSKA O LUDZI
 • ZDECYDOWANIE W DZIAŁANIU

Szanowni Państwo!
Jako radna Rady Gminy Mierzęcice z okręgu Mierzęcice II:

 1. Będę w Radzie Gminy zgłaszać potrzeby naszego sołectwa i dbać o ich realizację.
 2. Dołożę starań aby wykorzystać potencjał naszych miejscowości: Łubnego, Zadnia i Niwisk
  – wynikający z usytuowania,
  – rekreacyjny,
  – inwestycyjny.
 3. Podejmę działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa na drogach:
  – bezpieczna droga do szkoły,
  – bezpieczna droga na przystanek autobusowy,
  – bezpieczne pobocze,
  – budowa chodnika,
  – doświetlenie ulic.
 4. Będę współpracować z Sołtysem i Radą Sołecką, zwłaszcza poprzez:
  – wspólne inicjatywy na rzecz mieszkańców,
  – rozpoznawanie potrzeb mieszkańców i ich rozwiązywanie.
 5. Będę współdziałać z lokalnymi organizacjami, dbać o ich rozwój i funkcjonowanie – Koło Gospodyń Wiejskich, OSP Mierzęcice II, Koło Emerytów i Rencistów,
 6. Zadbam o to, aby mieszkańcy naszego sołectwa mieli realny wpływ na jego rozwój.

Wspólnie możemy więcej 🙂