Zbigniew Feliszewski – Okręg nr 9 Najdziszów / Nowa Wieś

Mam 45 lat, jestem pracownikiem Uniwersytetu Śląskiego. Moim postulatem jest dbałość o interesy naszej części gminy, a w szczególności większy wpływ na podział środków z budżetu. Pozyskiwanie środków na działalność istniejących w Gminie stowarzyszeń, klubów i grup lokalnych. Wspieranie i unowocześnienie obiektów sportowo-rekreacyjnych w Nowej Wsi i Najdziszowie. Najdziszów i Nowa Wieś zasługują na więcej!

Zachęcam do udziału w wyborach 21 października i oddania głosu na moją kandydaturę.