Zbigniew Nowak – Okręg nr 10 Boguchwałowice

Mam 48 lat, jestem żonaty i posiadam dwójkę dzieci. Córka jest studentką Politechniki Śląskiej w Gliwicach, a syn uczniem szkoły podstawowej. Żona pracuje w sektorze prywatnym. Jestem bezpartyjny.

Posiadam wykształcenie wyższe techniczne. Jestem absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Posiadam 25-letnie doświadczenie zawodowe. Od 17 lat jestem związany z przedsiębiorstwem sektora zbrojeniowego z terenu Śląska wchodzącym w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. W firmie na co dzień zajmuje się utrzymaniem należytego stanu technicznego infrastruktury przedsiębiorstwa pracując na stanowisku Kierownika Oddziału Utrzymania Ruchu – Głównego Energetyka oraz nadzoruję prowadzone liczne inwestycje.

W społeczności lokalnej od ponad 10 lat działam jako Skarbnik w Zarządzie Stowarzyszenia Na Rzecz Wspierania Rozwoju i Promocji Wsi Boguchwałowice oraz jako Skarbnik w Zarządzie Spółki dla Zagospodarowania Wspólnoty Leśno-Gruntowej Wsi Boguchwałowice. Jestem radnym Rady Gminy Mierzęcice w kadencji 2014 – 2018.

Zadania do ujęcia w programie wyborczym na kadencję 2018 – 2023 dla sołectwa Boguchwałowice:

  1. Utrzymanie dalszego funkcjonowania Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Boguchwałowicach, wykonanie termomodernizacji budynku, wykonanie boiska wielofunkcyjnego, rozbudowa placu zabaw.
  2. Wykonanie chodnika przy DK78 na odcinku od ul. 21-Stycznia w Przeczycach do ul. Niepodległości w Boguchwałowicach.
  3. Wykonanie remontu ulicy Biwakowej.
  4. Przegląd oświetlenia ulicznego w sołectwie w celu jego uzupełnienia i naprawy.
  5. Analiza przy szerokim udziale właścicieli gruntów w naszym sołectwie istniejącego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i podjęcie działań w celu jego zmian.
  6. Podjęcie działań zmierzających do przywrócenia w okresie letnim ruchu motorowodnego nad Zalewem Przeczycko–Siewierskim.
  7. Podjęcie działań zmierzających do utworzenie Klubu Seniora w Sołectwie Boguchwałowice w ramach działalności statutowej Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju i Promocji wsi Boguchwałowice.